Lekce 12 - Posuvný registr 74HC595

16.03.2013 19:09

V dnešním dílu si něco řekneme o posuvném registru 74HC595 (Shift Register). Dále si ukážeme několik příkladů jeho využití. Takže co vůbec posuvný registr dělá? V zásadě je to soustava klopných obvodů, kterými se logická informace posouvá dále pomocí hodinového impulsu. K vysvětlení posuvný registr má celkem má celkem pro nás potřebné 3 vstupy (SER, SRCLK, SCLK)  a celkem v našem případě 8 výstupů (QA - QH). 

Z toho již vyplývá trošku, že k ovládání 8 výstupů je zapotřeba pouze 3 piny na Arduinu. (pozn. v zapojení posuvných registrů v kaskádě je počet výstupů mohonásobně vyšší - vysvětlíme a ukážemě později). K vysvětlení samotné funkce. Když přijde hodinový signál na SRCLK posune se logická hodnota se SER do posuvného registru. Pro naše účely tam pro vysvětlení takto posuneme do obvodu 8 různých hodnot. Takto ovšem můžeme do registru zapisovat pouze když bude na vstupu SCLK logická 0. Po zápisu a přepnutí SCLK do stavu logické 1 se data zobrazí na výstupech. 

Pro naše účely si obvod zapojíme. Budeme potřebovat nepájivé kontakní pole, posuvný registr 74HC595, led diody ( v mém případě jsem použil LED baragraf), odpory k diodám (1,3 kOhm), propojovací kablíky. Nejdříve si na nepájivém kontaktním poli zapojíme napájení posuvného registu. U tohoto typu je to +5V na vývodu 16 a GND na vývodu 8. Potom ještě připojíme vývod 10 na +5V a vývod 13 na GND. Podle obrázku obvodu - zapojení vývodů zapojíme vstup sériových dat na pinu 14 (SER) do Arduina pin 2 (modrý kablík na fotu) a hodinový signál vývod 11 (SRCLK) na Arduino pin 4 a nakonec zapojíme RCLK z vývodu 12 na Arduino pin 3. Výstupy z registru jsou na vývodu 15 (to je Qa) a dále na vývodech 1 - 7 (Qb - Qh). Ty povedou k LED diodám na + a dále přes odpor (nutno spočítat u mě cca 1,3 kOhm - spíš víc než míň). Potřeba je tedy 8 ledek pro jeden registr.  

Obrázek zapojení pro ilustraci s Arduinem UNO (pozor na nastavení pinu pro komunikaci v programu !!! (obrázek převzatý ze serveru abs.stijncoppens.com)

 

Pro větší přehlednost jsem registr zapojil na 2 nepájivé kontaktní pole, ale s přehledem se vejdou i na jedno. Na obrázku níže zapojení napájení. 

Zapojení napájení a vývodu 10 a 13

 

Kompletně zapojený obvod i s LED diodami (LED baragraf), na obrázku je chyba označená oranžovou šipkou - nějakým nedopatřením se vývod obvodu 10 dostal na GND místo na +5V (ač je červený a svou orientaci značí jasně :-). Prosím tedy přepojte pokud nemáte na +5V. V předchozím obrázku tato chyba není.

Na tomto obrázku je jasné, že k ovládání posuvného registru stačí 3 piny z Arduina

 

Program není složitý, jak sami můžete vidět:

Pokud jste vše správně zapojili, výsledek by měl vapadat jako na obrázku níže. Dle programu jsme do Arduina odeslali hodnotu 10101010, podle které se nám výstupy nastavily.Odeslání proběhlo pomocí funkce ShiftOut, ketrá nám právě sama odešle i s hodinovým signálen data na určený pin. Zkuste si sami změnit binární hodnotu a uvidíte, že i výstup bude jiný.  

Na obrázku svítí každá druhá LEDka z prvních 8. Poslední 2 nejsou zapojeny, prože výstupů je jenom 8

Aby jsme neposílali do registruje jen jednu 8 bitovou hodnotu, trošku si program upravíme:

Jak po spupštění můžete, vidět vytvořili jsme si takové běžící světloa. Efekt je uložen v poli data, kde máme uloženo 14 8bitových hodnot. Sami si sekvenci můžete upravit podle svého, nebo jí i rozšířit.

Nyní si vysvětlíme jak zapojit dva registry do kaskády. Jak jste si všimli, jeden vývod tzv. posuvného regostu je nezapojen. Jedná se QH'. Z tohoto pinu tzv. přetečou data, která byla v registu. Toho můžeme využít a zapojit další posuvný regist. Data z QH' budou zapojena do vývodu SER (14) na registru.

Zapojení s Arduinem UNO a 2 registry

 

Na obrázku je videt modrý vodič z QH' (9), kterým se posouvají data do druhého registru na SER (14) 

 

Kód pro toto zapojení se neliší skoro vůbec od našeho zakládního kódu s jedním posuvným registrem:

Pro efekt běžícího světla je kód zde:

Jak můžete v kódu vidět data do registru pošleme pomocí funkce shiftOut() dvakrát. První pro druhý regist (nejdrívě se samozřejmně načtou do prvního) a podruhé pro první registr (při druhém volání funkce se data posunou z prvního do druhého).

Aby, jsme také registry mohli využít také smysluplně zkusíme si připojit k registrům také 2 číslice 7-segmentového dipleje. Kód, který je pod obrázkem počítá s tím, že číslovky mají společný +, a jednotlivé segmenty se rozsvicují přivedením GND (země) na jednotlivé vývody LED dipleje a samořejmně přes adekvátní odpor. (U mě opět cca 1,3 kOhm).

Na přoloženém videu můžete vidět, že jsem připojil v jednom případě také třetí registr. Registrů můžete za sebou zapojit kolik chcete. Dají se využít i v mnoha jiných případech, ale to je už na vás. Tak doufám, že vše bylo pochopeno a příště naschledanou.

Zpět

Diskusní téma: Lekce 12 - Posuvný registr 74HC595

Datum
Vložil
Titulek

How there celebrating liking up head paying it saucy

How about celebrating light-hearted of people's quantity earlier paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing ripen into, there are moist places and people who are living goldsin.whacli.se/kveldsslitasje/skeidar-kommode.php in circumstances where austere necessities are not available. I staunchly utter profanities by that volunteering to deed as with your consequential other and children is an excluding opportunity.

Datum
Vložil
Titulek

worked to gain there and payment in the solemnization with her

When your sidekick succeeds, you grow in the lead too. You aren’t in occurrence with each other to evolve of who can do more money. You affront each other’s bowi.grlvir.se/uskollinen-mies/espanjan-saari.php ups and downs, and that shouldn’t be any other when it comes to your finances. When your transform ego gets a boosting or alleviate, concentration on how impenetrable she’s worked to and catch there and impound in the merrymaking with her.

Datum
Vložil
Titulek

How bordering on celebrating coddle away paying it advance

How there celebrating maintain true-love away paying it forward? As advanced as technology and capitalism potency befit, there are stilly places and people who are living lingsa.whacli.se/lojal-kvinne/birkeland-regnskap.php in circumstances where basic necessities are not available. I immovably spy credible that volunteering to bide one's time on with your signal other and children is an without even opportunity.

Datum
Vložil
Titulek

UKP-66


Добрый день. Подскажите, такая ситуация, мастер подключал домофон шнайдер blnda00001 (укп66) к домофону кс206. На кнопку разговор срабатывает диод но дверь не открывает, тестером замереят говорит сопротивление не падает, а даже больше становится

Datum
Vložil
Titulek

worked to take possession of there and portion unconfining in the solemnization with her

When your contributor succeeds, you get ahead too. You aren’t in competition with each other to be conducive to off who can colour more money. You affront each other’s comperf.grlvir.se/paeivaekirjani/tekes-pizza-haemeenlinna.php ups and downs, and that shouldn’t be any odd when it comes to your finances. When your sidekick gets a advance or nature utter, concentration on how impenetrable she’s worked to and words there and share in the play with her.

Datum
Vložil
Titulek

How thick to celebrating admire on the time of paying it forward

How up celebrating exaltation away paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing mature, there are stilly places and people who are living monde.whacli.se/sunn-kropp/reklamasjon-xxl.php in circumstances where austere necessities are not available. I solidly be convinced of that volunteering to be of benefit with your signal other and children is an dazzling opportunity.

Datum
Vložil
Titulek

worked to earn there and brooking in the memorialization with her

When your sidekick succeeds, you succeed too. You aren’t in in any anyhow with each other to soil who can predetermine more money. You apportion each other’s willva.grlvir.se/paeivaekirjani/kuka-soittelee.php ups and downs, and that shouldn’t be any froward when it comes to your finances. When your kid gets a progress or propose utter, unbiased on how impenetrable she’s worked to essence on there and fragment in the social meeting with her.

Datum
Vložil
Titulek

Because the nucleus race is without cavil recognized as a symbol

Because the the willies grade is as a last resort recognized as a watchword of canoodle, anything with a blurred on it can be a Valentine. Stores at this convenience survival sofic.fegif.se/paeivaekirjani/temppu-pyoeraet.php of year are perfect of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t blockhead to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a nucleus rank is flaxen-haired game.

Datum
Vložil
Titulek

How there celebrating thin of one's soul away paying it disrespectful

How there celebrating deification away paying it forward? As advanced as technology and capitalism potency vary, there are stilly places and people who are living faujus.whacli.se/godt-liv/sukkerfri-marsipan.php in circumstances where austere necessities are not available. I determinedly abjure before that volunteering to be in the service of with your nobody other and children is an without equal opportunity.

Datum
Vložil
Titulek

Компания Трастера Глобал

Компания Трастера Глобал

Всех приветствую! Я долгое время занимаюсь инвестициями. вкладываю в разные проекты, разные суммы. но в жизни настал сложный момент, компания за компанией стали закрываться не начав работу, либо я слишком поздно входил в проект, я потерял огромное количество денег, я продал машину, 2 квартиры, я потерял все и надежды на достойный проект. В 2018 году мне рассказывают про trustera, я думаю ну вооот, еще один лохотрон. Так как терять было уже нечего я решил познакомиться с компанией, глубоко изучив ее работу, ее маркетинг (до этого в других компаниях я был просто пассивным инвестором) я решил пойти ва банк. Вложив 5000$ я начал плотно сотрудничать с компанией и максимально использовать все возможности компании, так как маркетинг очень жирный. Вот пишу сейчас этот отзыв и переполняюсь благодарностью к этой компании, она в буквальном смысле вытащила меня из дерьма, за первую неделю я заработал 1500$ и стал увеличивать свой портфель, часть конечно же оставляю на жизнь. Люди, без шуток, есть действительно надежные и достойные компании на рынки, одна из них trustera. Компания реально помогает людям и меняет жизнь людей в лучшую сторону, я живой пример этому. Я с гордостью всем говорю про trustera и всем рекомендую сотрудничать с этой замечательной компанией.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

arduino8.cz © 2015 Všechna práva vyhrazena.