Radíme si navzájem

Datum
Vložil
Titulek

lekce 29

ahoj , podle tvých rad jsem si upravil kód a jedním tlačítkem_1 postupně zapínám 3 LED a poslední sepnutí led zhasne , ale lamu si hlavu nad tlačítkem_2 které nezávazně na počtu rozsvícených LED všechny zhasne :-(
řešil touž tady někdo ???


int Tlacitko_1 = 7; // tlacitko na pinu 7
int Tlacitko_2 = 6; // tlacitko na pinu 7

int Led_1 = 10; // Led 1 na pinu 10
int Led_2 = 11; // Led 2 na pinu 11
int Led_3 = 12; // Led 2 na pinu 11

boolean A = false;
boolean B = false;
boolean C = false;
int mode = 0;


// 0 - Vypnuto,
// 1 - Zapnuto LED_1,
// 2 - zapnuto LED_2
// 3 - zapnuto LED_2 + LED_3C
//----------------------------------------------------------------------

void setup()
{
pinMode(Led_1, OUTPUT); // nastaví vystup u Led 1 na výstup
pinMode(Led_2, OUTPUT); // nastaví vystup u Led 2 na výstup
pinMode(Led_3, OUTPUT); // nastaví vystup u Led 3 na výstup

pinMode(Tlacitko_1, INPUT);pinMode(Tlacitko_2, INPUT);
digitalWrite(Tlacitko_1,HIGH);digitalWrite(Tlacitko_2,HIGH);

// nastaví pin kde je připojeno tlačítko jako vstup
// zapnutí pullup rezistoru, aby jsme k tlačítku
// nemuseli přidávat rezistor. Tlačítko je tedy připojeno ke GND a pinu 7a6
// Při vypnutém tlačítku vnitřní pullup rezistor připojujuje k +5V.
}

//-------------------------------------------------------------------------

void loop()
{


// zapne nebo vypne LED v závislosti na stavu proměné Svetla
digitalWrite(Led_1, A);
digitalWrite(Led_2, B);
digitalWrite(Led_3, C);

// když je na vstupu Tlačítka logická 0 (LOW)
// !!! není spínálo log. 1, protože využíváme tzv. pulldown rezistoru v čipu
if ((digitalRead(Tlacitko_1)) == LOW)


{
mode++; // přičte k MODE hodnotu 1
if (mode > 3) mode = 0; // když je mode větší jak 2 tak ho vynuluj
delay(300); // prodleva proti záchvěvům tlačítka
}

if (mode == 0) A = 0; B = 0; C = 0; //Vypni světla všechny

if (mode == 1) A = 1; // Zapni led_1
if (mode == 2) B = 1; // zapni led_2
if (mode == 3) B = 1,C = 1; // zapni led_2+3
//-------------------
}dík za radu luboš

Zpět na diskuzi

Vyhledávání

arduino8.cz © 2015 Všechna práva vyhrazena.